9 rzeczy składających się na szczęście w pracy


Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego, Autor: Aneta Bilnicka

Szczęśliwy pracownik to produktywny pracownik, ale co składa się na szczęście w miejscu pracy? 

9 rzeczy składających się na szczęście w pracy:

1.  Dostępność


Rozumiana jako możliwość wykonywania danej pracy, również dzięki ułatwieniom i odpowiedniemu dostosowaniu miejsca pracy. Począwszy od rekrutacji, przez wykonywanie codziennych obowiązków służbowych po tzw. rozstanie się po ludzku.

Więcej o dostępnej rekrutacji, pokazanej z perspektywy pracownika i pracodawcy, przeczytasz w moim artykule o "Świadomym projektowaniu ścieżki zawodowej" w czasopiśmie KSSN, str. 28: http://www.kssn.pl/kssn_czasopismo_archiwum/017_KSSN/index.html

2. Jasny zakres obowiązków i odpowiedzialności


Jasny dla obu stron, przedyskutowany i zaakceptowany. Dobrze żeby go aktualizować po każdej rozmowie oceniającej.


3. Szansa rozwoju w firmie/organizacji


Mile widziana "Polityka Rozwoju Pracowników". Atmosfera w pracy sprzyjającą poszerzaniu kompetencji na pewno przyniesie pozytywne rezultaty. Każdy przecież chce się szkolić, prawda?
Sposobem na zaplanowanie rozwoju pracownika może być również przygotowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego. W tym celu potrzebne będzie:
  1. OKREŚLENIE CELÓW ROZWOJOWYCH, które będą dotyczyły zwiększenia wiedzy, zdobycia bądź rozwinięcia umiejętności przez pracownika. Cele powinny wynikać z przeprowadzonej analizy, być postawione w dłuższej perspektywie czasowej (rok-dwa lata) i bezpośrednio związane z planami strategicznymi organizacji. Rekomendowane jest określenie nie więcej niż 2-4 celów rozwojowych na rok dla pracownika.
  2. WYBÓR NARZĘDZI (metod, form), które pozwolą osiągnąć postawione cele rozwojowe w określonym czasie i przy posiadanych zasobach organizacji (finansowych, czasowych). Uzupełnieniem powinien być harmonogram, który umożliwia rozwój, ale nie koliduje w wykonywaniem zadań na danym stanowisku.

 4. Możliwość doszkalania.


Jeśli nie stwarzasz okazji do szkolenia swoich pracowników nie tylko stoisz w miejscu, ale się cofasz. Przykłady z samej góry:

Microsoft Polska - laureat Listy Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2012: Organizacje zatrudniające poniżej 500 pracowników.
"Możliwość rozwoju zawodowego to jedna z ważniejszych kwestii branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy. Rozwój kompetencji oraz budowanie zaangażowanego środowiska pracy jest też jednym z kluczowych celów biznesowych firmy Microsoft. Dlatego każdego roku każdy pracownik wraz z przełożonym opracowuje własny plan rozwoju kariery. W realizacji indywidualnych planów pomocna jest kompleksowa polityka szkoleń globalnych, lokalnych oraz tych, szytych na miarę pod kątem indywidualnych potrzeb pracowników. Dodatkowo wspieramy karierę pracowników przy wykorzystaniu nowoczesnych technik HR - oferujemy mentoring, coaching, shadowing i onboarding. Ciekawe projekty i codzienne wyzwania adresujące indywidualne aspiracje oraz wsparcie liderów powodują, że Microsoft jest uważany za firmę, w której można z powodzeniem realizować swoje ambicje zawodowe. W dzisiejszych czasach to zaangażowani pracownicy świadczą o firmie i tworzą jej przewagę konkurencyjną" - mówi Andrzej Borczyk, Dyrektor Personalny polskiego oddziału firmy Microsoft.

Sabre Polska - laureat Listy Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2012: Organizacje zatrudniające powyżej 500 pracowników.
"Polityka szkoleniowa w firmie Sabre pozwala pracownikom korzystać z szerokiej oferty szkoleń technicznych oraz tych, rozwijających umiejętności interpersonalne. Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach wewnętrznych, prowadzonych przez firmy zewnętrzne, konferencjach, spotkaniach z ekspertami z innych krajów, a także licznych szkoleniach internetowych. Mają również możliwość korzystania z wirtualnej biblioteki zawierającej ponad 15.000 książek. Wiemy, że możliwości rozwoju zawodowego są niezwykle istotne zarówno dla naszych pracowników, jak i potencjalnych kandydatów. Dlatego dbamy o to, aby nasza oferta szkoleń i potencjalnych możliwości rozwoju kompetencji była różnorodna i atrakcyjna" - mówi Marzena Arszyńska, Learning&Development Manager w Sabre Polska.

Współpraca w zespole i zdrowa atmosfera w pracy to prosta doroga do szczęścia i zaangażowania pracowników.

5. Zdrowa atmosfera w miejscu pracy


Zdowa tzn. pozbawiona toksycznych relacji. Pesymizm, intrygi, obgadywanie nieobecnych może się udzielić! Nie daj się wciągnąć we współodpowiedzialność za nieciekawą atmosferę w pracy i – nie plotkuj.

Kiedy uznać, że dana relacja jest dla nas niszcząca?  Te symptomy powinny Cię zaniepokoić:

- boisz się być szczera /szczery,
- dostosowujesz się na siłę,
- obniża się Twoja samoocena,
- Twoje osiągnięcia są pomiejszane,


6. Dobre nawyki w pracy (np. wyznaczać sobie cele do osiągnięci) 


- "polityka czystego biurka"
- dbaj o swoje zdrowie (plecy, oczy)
- rób sobie krótkie przerwy
- wyeliminuj rozpraszacze

7. Poznanie swoich wartości


Jeśli chcesz żyć i pracować zgodnie ze sobą i swoimi wartościami, dobrze się zastanowić jakie one właściwie są. Wiedza na ich temat pozwoli Ci robić w życiu to co jest dla Ciebie ważne.

Jak odkryć swoje wartości? Poczytaj: https://michalpasterski.pl/2009/03/poznaj-swoje-wartosci/

8. Dobre poznanie swoich potrzeb (jako pracownika)


Jeśli chciałbyś żeby pracodawca odpowiadał na Twoje potrzeby czy, aby na pewno mu o nich powiedziałeś?
Najpierw o źródłach potrzeb. Psychologowie pracy wyróżnili 6 źródeł potrzeb:
1) dziedziczenie
2) nawyki
3) wpływ autorytetów
4) ślepe naśladownictwo
5) nacisk otoczenia
6) autonomizacja środków stosowanych dla osiągnięcia końcowych celów

ja na podstawie obserwacji dodaję:
7) poziom sprawności

Usiądź wygodnie i zastanów się... jakie masz potrzeby jako pracownik i jak Twój szef może Ci pomóc je zabezpieczyć w miejscu pracy. Może Ci w tym pomóc lista potrzeb, którą znajdziesz w artykule o komunikacji empatycznej.


9.  Empatyczny model komunikacji Marshalla Rosenberga.Sam model  Porozumienia bez Przemocy zawiera 4 elementy wypowiedzi:
– obserwacje lub fakty (konkretne, które możemy zobaczyć, usłyszeć),
– uczucia (pojawiające się w reakcji na zdarzenie, które obserwujemy),
– potrzeby (uniwersalne wartości, pragnienia, potrzeby, z których wynikają nasze uczucia),
– prośby (klarownie i konkretne sformułowania, które pomogą w zaspokojeniu jakiejś potrzeby).
Więcej o tym modelu przeczytasz: komunikacja-empatyczna-w-pracy

Zatem... zanim kogoś skrytykujesz lub ocenisz, zastanów się jak możesz powiedzieć to inaczej? Powołując się na fakty i szukając rozwiązań, bez obwiniania i wypominania.


 HAPPINESS AT WORK: o wszystkie powyższe rzeczy może i powinien zadbać Happiness Manager. Więcej znajdziesz we wpisie CZYM ZAJMUJE SIĘ HAPPINESS MANAGER?


Komentarze

POPULARNE