Czym zajmuje się Happiness Manager/ka?

 
Happiness Manager lub CHO (Chief Happiness Officer) to po prostu Manager ds. Szczęścia i zaangażowania pracowników.

Happiness Manager/ka lub CHO (Chief Happiness Officer) to osoba dbająca o zaangażowanie  i poczucie zadowolenia z pracy, z tego wpisu dowiesz się jakiego zakresu obowiązków możesz spodziewać się na tym stanowisku.

Różnica pomiędzy Menadżerem a Manager ds. Szczęścia jest taka, że ten drugi wykonuje swoją pracę poprzez pryzmat szczęścia jako modelu biznesowego.
O modelu biznesowym napiszę innym razem, dziś więcej o tym kim jest właściwie Happiness Manager.

Nie ma uniwersalnego zakresu obowiązków, a to dlatego, że jest to dość nowe stanowisko pracy, szczególnie w Polsce.
[ciekawostka: w Polsce jako pierwsza specjalistę ds. szczęścia powołała firma Future Processing ze Śląska].

Jednak ogólnie można powiedzieć, że jest to budowanie/wzmacnianie kultury organizacyjnej, w której człowiek jest ważny i jego potrzeby są ważne. Moje artykuły są wzbogacone o temat dostępności, w kontekście udostępniania miejsc pracy i usług skierowanych do pracowników, definicja dostępności jaką się posługuje jest zbliżona do tej z Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.  Więcej informacji o Konwencji tutaj. Wróćmy do Happiness Managera/Managerki.

Do podstawowych obowiązków HM/CHO należą:

 1.  Generowanie kreatywnych pomysłów na zwiększenie szczęścia pracowników w miejscu pracy - może się to wiązać z przeprojektowaniem przestrzeni roboczej. I tu szczególnie dostosowanie miejsca pracy dla pracowników z różnym stopniem sprawności
 2. Analiza poziomu zadowolenia w miejscu pracy - polega na przeprowadzeniu wywiadu z pracownikami w celu zebrania ich opinii na temat aktualnych warunków pracy (i pomysłów na ich ewentualna poprawę).
 3. Współpraca z inną kadrą kierowniczą w celu opracowania i wdrożenia polityk, które umożliwiają lub zachęcają do tworzenia szczęśliwego środowiska pracy. Na przykład, może on lub ona zdecydować, że pracownicy mogą zabrać swoje zwierzęta domowe do pracy, ponieważ istnieje kilka korzyści z posiadania zwierzęcia biurowego.
 4. Opracowanie skutecznych programów świadczeń pracowniczych  (np. konkurencyjne   pozapłacowe wynagrodzenie dla pracowników). 
 5. Pomaganie pracownikom w tworzeniu osobistych wizji powiązanych z wizją organizacji.
 6.  Organizowanie sesji lub konferencji, na których pracownicy uczą się o szczęściu. HM/CHO może również prowadzić te sesje.
 7.  Udział w rozwiązywaniu sporów w miejscu pracy, zapewnienie, że odbywa się to z otwartym sercem i z wykorzystaniem komunikacji empatycznej. Więcej o komunikacji empatycznej w kolejnych wpisach. 
 8.  Nadzór nad personelem działu, w skład którego mogą wchodzić specjaliści ds. rozwoju pracowników, doradcy, psychologowie i trenerzy życiowi (life coach).
 9.  Rekomendowanie książek, blogów i innych materiałów, które pracownicy mogą przeczytać, aby dowiedzieć się więcej o szczęściu.
 10. Poszukiwanie możliwości promowania badań nad szczęściem, takich jak partnerstwo z lokalnym uniwersytetem w celu przeprowadzenia badania na temat szczęścia. 
Można się również spodziewać regularnych podróży w celu wzięcia udziału w wydarzeniach i konferencjach :)
Należy zauważyć, że nie istnieje (przynajmniej w tej chwili) standardowy opis stanowiska pracy dla CHO, ponieważ jest to stanowisko wschodzące. Doskonałym przykładem jest Chade-Meng Tan Google, którego aktualny opis ma na celu "oświecić umysły, otworzyć serca i stworzyć pokój na świecie". Innymi słowy, oczekuje się od Ciebie, że zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, aby uczynić pracowników szczęśliwymi i produktywnymi.

A co z edukacją?Nie istnieje (przynajmniej w tej chwili) wymóg skończenia konkretnych studiów, ale najlepiej zacząć od zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii przemysłowej i organizacyjnej, rozwoju organizacyjnego lub ściśle powiązanej dziedziny. Na przykład Uniwersytet Jagielloński oferuje takie kierunki studiów. Przydadzą Ci się tez dodatkowe kursy i szkolenia, takie jak: komunikacja empatyczna, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu w organizacjach, projektowanie pracy i komunikacja w organizacjach. W miarę zdobywania doświadczenia zawodowego, odkrywaj możliwości dalszego kształcenia. Możesz zacząć od szkolenia z dostępnego i przyjaznego miejsca pracy! Więcej informacji w zakładce "współpraca". 


Umiejętności

 Jeśli chcesz, aby powierzono Ci odpowiedzialność za zapewnienie szczęścia w miejscu pracy, musisz być prawdziwie szczęśliwą osobą. Inne istotne cechy to:
 •     Umiejętności budowania zespołu
 •     Umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej
 •     Rozbudowana inteligencja emocjonalna
 •     Doskonałe umiejętności pracy z ludźmi i PR
 •     Głębokie poczucie świadomości kulturowej
 •     Umiejętności rozwiązywania problemów
 •     Umiejętność kreatywnego myślenia
 •     Umiejętność motywowania i inspirowania innych
 •     Chęć pomocy innym ludziom
 •     Dobry zmysł biznesowy, ponieważ pod koniec dnia, inicjatywy na rzecz  szczęścia powinny poprawić wyniki biznesowe organizacji.
 •     Dobre umiejętności analityczne i decyzyjne
 •     Poczucie humoru  
Kiedy już zostaniesz zatrudniony jako HM/CHO, nie przerywaj nauki. Każdego dnia będziesz musiał stawiać czoła nowym wyzwaniom. W miarę jak organizacje w dalszym ciągu będą się cieszyć różnorodnością kulturową, napotkasz pracowników, którzy mają różne poglądy na temat szczęścia.


I co dalej? Obecnie możliwości zatrudnienia dla CHO są niewielkie. Zdecydowana większość organizacji - z wyjątkiem Google, kilku innych dużych korporacji i garstki startupów - nie stworzy jeszcze tej pozycji. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że wiele organizacji zaczyna inwestować w szczęście pracowników, a to tylko kwestia czasu, zanim pozycja ta wejdzie do głównego nurtu. W rzeczywistości może to być jedno z najgorętszych miejsc pracy w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat. Więc nie trać nadziei, po prostu pracuj nad zdobyciem odpowiednich kwalifikacji i pielęgnowaniem swoich osobistych atrybutów.

Zostanie HM/CHO daje Ci szansę na zmianę życia innych ludzi. Z pewnością znajdziesz osobistą satysfakcję, pomagając im w dążeniu do szczęścia.

Komentarze

POPULARNE