#DOSTĘPNOŚĆ (1) Zrób test i sprawdź czy Twoje miejsce pracy jest dostępne.

#DOSTĘPNOŚĆ to cykl artykułów na temat dostępności przestrzennej, komunikacyjnej i informacyjnej dla osób z różnym stopniem sprawności, tak aby wszystkim żyło/pracowało się lepiej, wygodniej - po prostu szczęśliwiej.

Dostępne miejsce pracy to szansa na zwiększenie zaangażowania pracowników, które jak wiemy ma pozytywny wpływ na ekonomiczną sferę naszego przedsięwzięcia lub miejsca pracy.

(for english scroll down) 
tekst poniżej zdjęć

cykl artykułów o dostępnościWięcej w kolejnych wpisach #DOSTĘPNOŚĆ 1,2,3 

Jeśli interesujesz się pracą jako Chief Happiness Officer (CHO) i jego odmianach, czyli o osobach, których zadaniem jest zwiększanie szczęścia/zaangażowania pracowników przeczytaj tekst o 9 rzeczach skadajacych sie na szczescie w pracy

OPIS ZDJĘĆ (TEKST):

STRONA 1

Wstępny test dostępności miejsca pracy, licz odpowiedzi "tak"
  • Czy meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach? (tak/nie)
  • Czy podłogi i schody mają właściwości antypoślizgowe? (tak/nie)
  • Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny oraz uporządkowany (tak/nie)
  • Drzwi wewnętrzne mają co najmniej szerokość 0,9m i wysokość 2,0m (tak/nie)
  • Framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują (tak/nie)
  • Początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony kontrastującym kolorem (tak/nie)
  • Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, są oznakowane w widoczny sposób (tak/nie/gdyby były to tak :)
  • Schody w budynku można ominąć windą (tak/nie)
  • Drzwi w budynkach nie mają progów (tak/nie)
  • Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię (tak/nie)
> PUNKTACJA - ilość udzielonych odp. "tak" <
0-5 Budynek wymaga jeszcze sporo pracy, ale nie poddawaj się! Więcej na temat dostępności przeczytasz na: www.happinessmanager.online
6-8 jest nieźle. Dostępność architektoniczna budynku wymaga poprawy, jednak budynek jest dostępny z utrudnieniami.
9-10 Brawo, 90% i więcej to świetny wynik!

STRONA 2

KONWENCJA ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ)
Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 - dokument ratyfikacyjny podpisany przez Prezydenta RP w dniu 6 września 2012; Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1170); Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o sprostowaniu błędów z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1217).

Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który odnosi się kompleksowo do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Artykuł 9. Konwencji szczegółowo określa zasady dostępności oraz środki, jakie Państwo zobowiązuje się podjąć w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania i pełnego udziału we wszystkich sferach życia.

Wśród regulacji rozporządzenia dotyczących kwestii dostępności architektonicznej należy wyróżnić następujące zagadnienia, dotyczące:

1. dojść do budynków,
2. wejść do budynków,
3. miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz garażów,
4. zieleni i urządzeń rekreacyjnych,
5. ogrodzeń,
6. urządzeń dźwigowych,
7. schodów i pochylni,
8. pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
9. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

---

#ACCESSIBILITY is a series of articles about the environment, communication and information for people with disabilities, so that everyone can live/work better, more comfortably.

An available workplace is an opportunity to increase the involvement of employees, which, as we know, has a positive impact on the economic sphere of our enterprise or workplace.

Komentarze

POPULARNE