Model biznesowy happiness

Model biznesowy Happines

 

Model biznesowy Happiness

Dla tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają ludzi i szczęście. Ale to, co godne uwagi, to fakt, że dokonując tego wyboru, firmy stają się bardziej dochodowe.

Więc jeśli jesteś jednym z tych ludzi, którzy wyruszają w świat przedsiębiorczości, to warto poświęcić trochę czasu na określenie, co sprawi, że będziesz czuł się spełniony (szczęśliwy), ponieważ to da Twojemu przedsiębiorstwu solidniejsze fundamenty. Szczęśliwi założyciele są pierwszym istotnym składnikiem szczęśliwych start-upów i firm. Według encyklopedii zarządzania Model biznesowy jest to plan, który tworzy przedsiębiorstwo w celu wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysku operacyjnego. Mówiąc prościej Model biznesowy pozwala uporządkować informacje, które mamy o dany produkcie, pozwala ogarnąć w całość i lepiej opisać dany proces. Dzięki temu modele pomagają w podejmowaniu decyzji, czyli ułatwiają zarządzanie. 


Model biznesowy Happines

Elementy modelu Canvas - bazy dla naszego modelu biznesowego Happiness.

W przyjętym przez Aleksa Osterwaldera podejściu rzeczywistość, w której funkcjonuje firma, jest ona opisywana za pomocą dziewięciu elementów.

Według mnie w ogóle liczba dziewięć jest całkiem trafna, w psychologi funkcjonuje 9 obszarów w życiu: rodzina, praca, zdrowie, aktywność społeczna, rozwój, nauka, przyjaciele, przyjemności i pasje (hobby). W chwilach zwątpienia warto wrócić do tej listy i uświadomić sobie, że jest więcej obszarów niż te które idą źle... to pokrzepiające, spróbujcie :) 
W rozwoju osobistym i zawodowym istnieje system 9 milowych kroków, to z "Kołcza Majka": analiza -> monotematyczność -> pasja -> koncentracja na 2 zadaniach -> misja -> "flow" -> 4 cele -> DREAM TEAM :D Jeśli pracujecie nad nowym projektem lub... nad sobą, warto przyjrzeć się temu systemowi bliżej.

Wróćmy do 9 elementów naszego modelu.

Osterwadler opracował prosty wizualny diagram, który ułatwi przedstawienie systemu,
a poniżej szablon modelu biznesowego Canvas:


Twórca systemu pozwolił sobie na wyróżnienie kilku elementów, które stanowią jego trzon:

 Kluczowe zasoby
Stanowią podstawowe elementy niezbędne do wygenerowania wartości dodanej oraz przede wszystkim dotarcia do klientów. Kluczowe zasoby można podzielić na:
 • pieniądze
 • zasoby fizyczne - czyli maszyny, samochodu, punkty sprzedaży, serwery
 • zasoby intelektualne – są nimi patent, prawa autorskie czy dane klientów
 • kapitał ludziki
 • dostępność

Kluczowe czynności

Do kluczowych czynności zaliczamy niezbędne ruchy, które dany przedsiębiorca musi wykonać, aby poprzez nawiązanie relacji z klientami doprowadzić do powstania oczekiwanej struktury przychodów. Można je podzielić na:
 • produkcję - produkcja to nic innego jak projektowanie, tworzenie oraz dostarczanie produktów
 • rozwiązywanie problemów - wsparcie klienta w zrozumieniu niejasności czy pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach
 • prowadzenie platformy/sieci - odnosi się do firm, których kluczowym zasobem jest właśnie platforma internetowa, strony internetowe zgodne ze standardem WCAG 2.0
 • procedury równego traktowania

Kluczowi partnerzy

Definicja pojęcia kluczowych partnerów jest bardzo szeroka. Do tego segmentu możemy zaliczyć zarówno dostawców potrzebnego wyposażenia, dostawców elementów składowych, partnerów konkurencyjnych czy strategicznych sojuszników z innych gałęzi biznesu. Partnerstwo może dotyczyć również kanałów dystrybucyjnych.

Kanały dystrybucji i komunikacji

 Jednym z najważniejszych elementów tej struktury są kanały dystrybucji i komunikacji. Odpowiednie ich wykorzystanie umożliwia klientowi uzyskanie wiedzy na temat produktów i firmy, dokonanie zakupu danego produktu czy usługi oraz stanowi wsparcie posprzedażowe.
W modelu Canvas kanały można podzielić na pięć faz, ale w konkretnym przypadku mogą wystąpić tylko niektóre:
 1. faza pierwsza – dostarczenie klientowi informacji o produktach i usługach firmy, w sposób skuteczny i dostępny dla klientów (ON, osoby starsze itd.)
 2. faza druga – umożliwienie klientowi sprawdzenia wartości dodanej, którą zyska kupując dany produkt/usługę
 3. faza trzecia – umożliwienie zakupu, np. przez internet lub stacjonarnie w wybranych sklepach, strony internetowe zgodne ze standardem WCAG 2.0
 4. faza czwarta – dostarczenie produktu – znalezienie najlepszego sposobu jego dotarcia do klienta
 5. faza piąta – wsparcie posprzedażowe – umożliwienie klientom oceny danego produktu/usługi oraz pomoc w jego prawidłowym działaniu.

Sposoby na budowanie relacji

Budowanie relacji z klientami w modelu biznesowym canvas ma bardzo szerokie zastosowanie. Począwszy od bezpośrednich, osobistych relacji z naszymi klientami aż do pełnej automatyzacji tego procederu. Rodzaje relacji można podzielić na:
 • relacja osobista – powszechna wśród klientów biznesowych i kontrahentów, gdzie relacje z klientem buduje się długo
 • bezpośrednia - opiera się na bezpośredniej interakcji z klientem, np. przez wyznaczonych do tego celów konsultantów/opiekunów
 • kontakt zautomatyzowany – spotykany np. w myjniach samochodowych czy przy wypożyczaniu rowerów
 • współkreacja – klient współtworzy wartość z firmą, np. wystawiając opinie w serwisach konsumenckich lub recenzje książek w księgarniach, strony internetowe zgodne ze standardem WCAG 2.0

Strumienie przychodów

Istnieje kilka możliwości jeśli chodzi o strumienie przychodów. Podobnie jak w przypadku relacji z klientami, wszystko zależy od profilu działalności i rodzaju oferowanych dóbr. 
Przykładowe sposoby generowania przychodów:
 • sprzedaż produktu
 • opłata pobierana za używanie usługi bądź produktu
 • opłata subskrypcyjna, czyli opłata za dostęp do usługi
 • licencjonowanie
 • generowanie środków finansowych z reklam

Powyższa struktura jest tylko wyjściem do stworzenia prawdziwie działającego modelu biznesowego Happiness w organizacji, w najbliższym czasie będą dostępne otwarte szkolenia z tego zakresu, obserwujcie zakładkę oferta i bądźcie na bieżąco!

Komentarze

POPULARNE