#4 DOSTĘPNOŚĆ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

#DOSTĘPNOŚĆ to cykl artykułów na temat dostępności przestrzennej, komunikacyjnej i informacyjnej dla osób z różnym stopniem sprawności, tak aby wszystkim żyło/pracowało i podróżowało się lepiej, wygodniej - po prostu szczęśliwiej.

W tym numerze o udostępnianiu szlaków turystycznych! 

Miłej lektury :) 

Plik pdf. kolejnego numeru, z warstwą do czytania, znajduje się pod tym linkiem
okłądka kwartalnika #dostępność, tekst: w numerze o dostępności szlaków turystycznych, grafika, zdjęcie prrzedstawiające drogę (szlak) prowadzący na Babią Górę, po prawej i lewej stronie rośliny, w oddali zarys gór


A co mówi sama Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami na temat dostępności turystyki?

Artykuł 30 Konwencji mówi m.in. o zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i innych form spędzania wolnego czasu, jak wiemy Konwencja to zbiór zasad stanowiących wytyczne dla przestrzegania praw OzN, w jaki sposób jednak zasady spisane na papierze możemy wcielić w życie?


Komentarze

POPULARNE