DOSTĘPNOŚĆ 6

 

6 numer DOSTEPNOŚCI poświęcony jest w całości Nordic Walking osób z niepełnosprawnościami. 


grafika dekoracyjna

Internetowy kwartalnik #DOSTĘPNOŚĆ to cykl artykułów na temat dostępności przestrzennej, komunikacyjnej i informacyjnej dla osób z różnym stopniem sprawności, tak aby wszystkim żyło/pracowało i podróżowało się lepiej, wygodniej - po prostu szczęśliwiej.

Kwartalnik w 2022 roku skupia się na sporcie i rekreacji osób ze szczególnymi potrzebami. Kwartalnik wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone aktywności osób z niepełnosprawnościami. 

W imieniu Stowarzyszenia w Labiryncie (partner medialny) oraz swoim zapraszam do lektury numeru 6. 

Plik pdf. numeru 6, z warstwą do czytania, znajduje się tutaj:

Komentarze

POPULARNE