Dostępność 6 tekst ciągły

DOSTĘPNOŚĆ 6 

UDOSTĘPNIANIE

Najpierw ocena usług, raport i rekomendacje zmian. Z biegiem czasu opracowanie

zestawu narzędzi dla operatorów turystycznych, którzy chcieliby zwiększyć swój

poziom dostępności. Zapewnienie szkoleń dla instruktorów aktywności na świeżym

powietrzu, aby pomóc im w byciu bardziej "integracyjnymi" w ich działaniach, wreszcie

szereg drobnych usprawnień, które w sumie dają efekt dostępności wycieczki lub spływu

kajakowego. Po co nam udostępnianie usług? Między innymi dlatego, że prawie każdy

na pewnym etapie życia będzie miał dodatkowe potrzeby, czy może wymagania,

dotyczące dostępu - niezależnie od tego, czy będzie to osobiste nabycie na stałe lub

tymczasowo w wyniku wypadku lub kontuzji, poprzez osobę z niepełnosprawnością

w rodzinie lub w sytuacji podróży z kimś np. poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Powinniśmy udostępniać usługi turystyczne dla dobra wszystkich. Jednym ze sposobów

jest stwarzanie możliwości do uprawiania turystyki - dostosowanie usług i produktów

turystycznych, tak żeby każdy mógł i chciał z nich skorzystać. I właśnie Nordic Walking

(NW) to aktywność, którą mogą wykonywać wszyscy bez względu na wiek czy poziom

sprawności fizycznej. Podczas spacerów z kijkami możemy nawiązywać nowe znajomości,

tempo ćwiczeń pozwala na swobodną rozmowę i nie jest wyczerpujące, więc oprócz

oczywistych korzyści dla zdrowia, mamy tutaj dodatkowy czynnik społeczny.

Warto czynić usiłowania w obrębie swojego najbliższego otoczenia – prowadzonych

zajęć sportowych/ turystycznych, treningów Nordic Walking, Warsztatów Terapii

Zajęciowej, Szkół i Uczelni itd. Tak właśnie wygląda udostępnianie, nie przemawia do

tłumu, nie staje przed kamerą, często bywa niezauważone, ale jest mało rzeczy, które

byłyby bardziej warte uwagi.

Aneta Bilnicka,

pomysłodawczyni kwartalnika #DOSTĘPNOŚĆ

aneta.bilnicka@gmail.com

Absolwentka Zarządzania w turystyce

Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowana

trenerka NW oraz asystentka turystyczna osób

z niepełnosprawnościami. Specjalizuje się w

udostępnianiu turystyki górskiej i kajakowej.

wstęp

Podstawowe informacje. W Nordic Walking przeciwległe i naprzemienne ruchy rąk i nóg,

którymi rytmicznie wymachuje się do przodu i do tyłu, są takie same jak podczas

normalnego chodzenia, ale za to, tu są zdecydowanie bardziej intensywne. Bardzo istotne

jest, aby od samego początku marszu starać się nauczyć poprawnego rytmu i wymachu

podczas wykonywania ruchów nordicowych, pozwoli to zapewnić najlepsze efekty

treningowe. Amplituda wymachów rękami w jedną i drugą stronę, również decyduje o

długości ruchu nóg. Wymachy rąk o małym zasięgu wpływają na ograniczone ruchy

bioder i kończyn dolnych [1].

Na podstawie wielu badań naukowych możemy całkiem śmiało stwierdzić, że regularna

aktywność fizyczna staje się coraz ważniejsza w procesie starzenia się. To dotyczy to

również osób z niepełnosprawnościami. Utrzymanie sprawności fizycznej poprzez

codzienne ćwiczenia jest łatwym i bezpiecznym sposobem na zachowanie zdolności

motorycznych i poznawczych. Wiele problemów fizycznych, które kojarzymy ze

starzeniem się, jest konsekwencją braku aktywności fizycznej. Różnorodne aktywności

ruchowe zapewniają odpowiednią sprawność fizyczną. Amerykańskie Kolegium

Medycyny Sportowej zdefiniowało sprawność fizyczną jako zestaw pięciu różnych

mierzalnych elementów: formy sercowo-oddechowej, siły mięśniowej, wytrzymałości

mięśniowej, składu ciała i gibkości.

Chodzenie z kijkami, ćwiczenia siłowe z gumami i ćwiczenia gibkości z kijkami to

idealne połączenie, które spełnia wszystkie podstawowe wymagania sprawności

fizycznej związanej z dbałością o zdrowie [2].

Jednak tylko odpowiednia technika chodu może zapewnić nam w pełni wykorzystanie

właściwości prozdrowotnych. Natomiast nieumiejętne posługiwanie się kijkami może

spowodować kontuzję, bądź pogłębić problemy zdrowotne, techniki powinniśmy uczyć się

pod okiem doświadczonego instruktora/ instruktorki.

Warto pamiętać, aby zacząć od zajęć z niższą intensywnością i przede wszystkim

opanować prawidłową technikę marszu z kijami. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

rozróżnia ćwiczenia o umiarkowanej intensywności (przy których tętno osiąga między 50

a 70% maksymalnej wartości) oraz ćwiczenia o wysokiej intensywności (od 70 do 85%

maksymalnej wartości tętna). Nordic daje możliwość treningu w obu tych zakresach

intensywności. Nordic Walking powinien być uprawiany przez stosunkowo długie

okresy, tj. od pół godziny do dwóch godzin jednorazowo. Tempo powinno być

równomierne, a tętno powinno wzrastać do 120-150 uderzeń na minutę. Nordic Walking

ma również wymiar społeczny. Pozwala dobrze się bawić w towarzystwie innych,

nawiązywać znajomości i przyjaźnie oraz czuć się częścią grupy. Wszystkie osoby o

specjalnych potrzebach mogą mieć różne problemy w zakresie niepełnosprawności

fizycznej. Mimo to muszą być aktywne fizycznie w ramach swoich możliwości, ponieważ

brak ruchu prowadzi do nowych komplikacji, które uniemożliwiają lepszą jakość życia.

nordic dla osób niewidomych -

Nordic Walking mogą uprawiać osoby niewidome, oczywiście jest tu wiele czynników

indywidualnych, które należy brać pod uwagę podczas nauki i stałych sesji, ale nie jest to

niemożliwe. Odbywają się już MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING NA DYSTANSIE 5KM. Być może w przyszłości

Nordic zagości na stałe w zawodach rangi mistrzowskiej niewidomych [3].

Treningi i nauka na pewno będzie wymagać sporo wysiłku i determinacji ze strony

niewidomych kijkarzy aby osiągnąć cel. Powinno się szczególnie pamiętać o rozgrzewce,

marszu właściwym (min. 30 min, max. 1,5 godz.) oraz rozciąganiu. Przeprowadzamy

rozgrzewkę, siłowo, mięśnie brzucha, nóg i mięśnie obręczy barkowej oraz ćwiczenia

rozciągające a także zabawy integracyjne i ćwiczenia oddechowe. Każdy z niewidomych

musi mieć partnera/przewodnika, którego zadaniem jest informowanie o zagrożeniach na

trasie marszu. Czy nie ma górek lub kretowisk, korzeni, dołków i innych przeszkód.

Niewidomi kijkarze pokonują swoje słabości, dążą do celu i czują adrenalinę w zdrowej

rywalizacji [4].

To wciąż jakiś ułamek procenta osób, które próbują tej aktywności, ale rokowania na

opanowanie tej dyscypliny w tej grupie społecznej są duże, więc przyszłość jawi się w

jasnych barwach. Przed przystąpieniem do organizacji treningu NW warto porozmawiać z

przyszłymi kijkarzami o ich potrzebach, czy mają jakieś przeciwskazania do uprawiania

aktywności na świeżym powietrzu itd. Wywiad pomoże dopasować trening do

indywidualnych predyspozycji uczestników.

Kijki podobnie jak biała laska, mogą służyć do identyfikowania nadchodzących

przeszkód. Pomogą również zachować równowagę i wyprostować się, gdy szlak jest

kamienisty lub nierówny. Aby ułatwić sobie marsz w grupie innych ludzi osoby niewidome

mogą słuchać wskazówek dźwiękowych. Dźwięki, które sami wydają chodząc, dostarczają

ważnych informacji o szlaku – jak kałuże, sypki żwir czy piasek oceniając, jak będzie

wyglądała nawierzchnia szlaku, można być bardziej gotowym na dokonanie wszelkich

zmian w chodzie.

Więcej na temat Nordic Walking dla osób niewidomych w wywiadzie "Od ogółu do

szczegółu czyli Nordic Walking osób niewidomych i słabowidzących" w rozmowie z

przedstawicielami Stowarzyszenia w Labiryncie. link: https://www.happinessmanager.online/2022/02/od-ogou-do-szczegou-czyli-nordic.html

*asystent turystyczny osoby niepełnosprawnej #ATON

nordic dla osób chorujących

Nordic Walking dla osób chorujących przewlekle

Niektóre z badań opisujące programy usprawniania pacjenta potwierdzają efektywność

NW w podnoszeniu wydolności fizycznej i wzmacnianiu mięśni kończyn górnych [5].

Korzystne efekty tego rodzaju marszu potwierdzono także w grupie osób z przewlekłymi

bólami kręgosłupa, z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz u kobiet po mastektomii

[6,7]. Ważnym zakresem badań uwzględniających NW w rehabilitacji są wskazania

dotyczące poprawy mobilności osób z chorobą Parkinsona [3].

Kiedy mamy do czynienia ze zmianami chorobowymi, czy nawet przebytym zabiegiem

endoprotezoplastyki, nie powinniśmy zwlekać ani chwili dłużej z rozpoczęciem regularnej

aktywności ruchowej. Nordic Walking dzięki odpowiedniej pracy kijów powoduje znaczne

odciążenie kręgosłupa i kończyn dolnych (do 5kg), powodując iż jesteśmy w stanie

przemaszerować o wiele dłuższe dystanse bez większych dolegliwości bólowych, trenując

i zwiększając przy tym naszą kondycję, sprawność oraz siłę mięśniową. Rehabilitacja jest

warunkiem skutecznego leczenia większości chorób, niestety z różnych przyczyn tylko

niewielki odsetek chorych jest w Polsce rehabilitowany, nawet w przypadku chorych

kardiologicznych po leczeniu ostrych zespołów wieńcowych [4]. Poszerzenie dostępności

i skuteczności rehabilitacji metodą Nordic Walking, mogłoby zmienić tę sytuację.

Nordic dla osób chorujących na depresję.

Nordic walking zwiększa poziom wydzielania serotoniny, uważanej za hormon szczęścia.

Dzięki temu poprawia się samopoczucie. Czy nordic walking może okazać się zbawienny

przy tym schorzeniu? To zagadnienie postanowili zbadać naukowcy z Uniwersytetu w

Tartu w Estonii. Eksperyment o nazwie „Fizyczna aktywność pacjentów z depresją i ich

motywacja do ćwiczeń: nordic walking w praktyce rodzinnej” zakończył się w 2008 roku.

Celem badaczy było sprawdzenie jak zmotywowani są pacjenci z depresją do regularnych

ćwiczeń i jaki jest poziom ich aktywności fizycznej. Dodatkowo zastanawiano się czy

Nordic walking sprzyja poprawie nastroju i kondycji u tych osób.

Eksperyment rozpoczął się w maju 2007 roku, a po 24 tygodniach zaczęto wyciągać

wnioski. Otóż nastawienie wszystkich uczestników (wraz z rodzinami) do samego nordic

walking było jak najbardziej pozytywne. 40% osób z depresją zauważyło poprawę w ich

zdrowiu bądź samopoczuciu, a u dwóch z nich nastąpiła znacząca zmiana na lepsze.

Wyniki pokazały więc, że nordic walking może być stosowany w rehabilitacji osób ze

zdiagnozowaną depresją, oczywiście nieodzownie musi łączyć się z profesjonalnym

wsparciem psychologicznym [8]. NW jest więc odpowiedni w depresji.

nordic dla osób starszych

Nordic Walking dla osób starszych

Regularny trening Nordic Walking zwiększa ruchomość stawów, poprawia sprawność

fizyczną i ułatwia korekcję postawy ciała. Udowodniono, że trening NW jest skuteczny w

ocenie sprawności fizycznej, chodu, równowagi i tolerancji wysiłku, wpływa pozytywnie

na jakość życia oraz zmniejsza ryzyko upadków wśród osób starszych [9].

Według raportu Santander Consumer Banku wiek determinuje skłonność do uprawiania

sportu w towarzystwie najbliższych. Tylko 8 proc. najstarszych badanych (powyżej 70

roku życia) regularnie podejmuje aktywność fizyczną z jednym lub kilkoma członkami

rodziny. Brak towarzystwa, czasu oraz kwestie finansowe to najczęstsze powody

stojące na przeszkodzie do uprawiania sportu - Idealną dyscypliną, która jest

niedroga, można uprawiać ją z bliskimi, a przy tym nie jest czasochłonna jest nordic

walking. Dzięki regularnym ćwiczeniom możemy kontrolować wagę ciała, poprawia się

wydolność sercowo naczyniowa i ogólna odporność organizmu. Do tego dochodzi

oczywiście poprawa samopoczucia i samooceny. Jednak podstawą jest systematyczność.

Trening nordic walking spowalnia procesy starzenia, eliminuje stres oraz uczucie

sztywności karku i barków, przez co jest szczególnie polecany osobom wykonującym

pracę siedzącą. Godzinny trening nordic walking to wydatek energetyczny rzędu 400

kcal, czyli aż o 40 proc. więcej w stosunku do zwykłego marszu. Jednocześnie, przy

zachowaniu właściwej techniki chodu, obciążenie stawów jest o 30 proc. mniejsze w

porównaniu z joggingiem [10].

Jedynymi faktycznymi przeciwwskazaniami do uprawiania nordic walking są problemy z

ruchomością kończyn – tu nawet zwichnięty nadgarstek czy kostka będzie przeszkadzać.

Z kijami nie trzeba się męczyć, by marsz przynosił efekty, ale jednocześnie można

zorganizować sobie naprawdę wysiłkowy trening.

Nordic dla osób z zespołem Downa

Z przeprowadzonych w 2018 r. badań nad skutecznością nordic walking i treningu

fizycznego w poprawie równowagi i składu ciała u osób z zespołem Downa wynika, że

regularny trening NW ma pozytywny wpływ na wybrane parametry przestrzenno-

czasowe i kinematyczne u osób z zespołem Downa i może być atrakcyjną i bezpieczną

formą rehabilitacji [11,12].

Dorosłe osoby z zespołem Downa (ZD) prezentują upośledzenie zdolności motorycznych

w zakresie chodu, które odbiega od fizjologicznej normy. Charakterystyczne niekorzystne

zmiany w chodzie obejmują parametry przestrzenno-czasowe, takie jak: zmniejszenie

prędkości chodu, wydłużenie fazy podwójnego podporu, zmniejszenie długości kroku,

zwiększenie szerokości kroku. Do typowych niekorzystnych zmian należy również

zmniejszenie lub brak naprzemiennego ruchu kończyn górnych [9,12]. Zdolność do

kontrolowania chodu wydaje się odzwierciedlać wcześniej nabyte doświadczenia

motoryczne, dlatego zastosowanie zróżnicowanego treningu sensorycznego może pomóc

w modyfikacji reakcji motorycznych i poprawie chodu osób z ZD [12].

Zespół Downa jest zaburzeniem, które występuje w wyniku obecność dodatkowego 21

chromosomu. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost odsetka osób dotkniętych

zespołem Downa. Według rejestrów prowadzonych w USA liczba dzieci urodzonych z

zespołem Downa wzrosła o 31,1% . W Polsce częstość występowania zespołu Downa

szacuje się na 1 przypadek na 800–1000 żywych urodzeń [13].

"Regularna aktywność fizyczna wykonywana przez osoby z trisomią 21 może znacząco

wpłynąć na długość życia, sprawność fizyczną, psychiczną i emocjonalną.

Przeprowadzono badania w których stwierdzono pozytywny wpływ treningu fizycznego

na poprawę sprawności fizycznej osób z Zespołem Downa. Proponowane programy

rehabilitacyjne, składające się z ćwiczeń wytrzymałościowych, siłowych i równowagi,

istotnie wpłynęły na poprawę sprawności fizycznej, siły, równowagi, powodując

jednocześnie zmniejszenie masy ciała u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Trening Nordic Walking ma pozytywny wpływ na równowagę u osób z zespołem

Downa, wyrażony jako zmniejszenie wskaźnika kołysania podczas testu mCTSIB,

podczas gdy w grupie poddanej ogólnemu treningowi rehabilitacyjnemu nie odnotowano

takich zmian. Trening Nordic Walking powoduje korzystne zmiany w wadze ciała osób z

zespołem Downa, wyrażające się zmniejszeniem masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowe

i BMI, podczas gdy trening ogólny nie powoduje istotnych zmian w składzie masy ciała.

Trening Nordic Walking jest skuteczną formą zapobiegania otyłości wśród osób z

zespołem Downa, dlatego warto włączyć Nordic Walking do codziennej, obowiązkowej

aktywności. Wyniki badań potwierdzają, że 10-tygodniowy program treningowy NW

wywołuje zmiany w parametrach chodu i poprawia jakość chodu u dorosłych osób z

zespołem Downa (...). Po 10-tygodniowym programie treningowym długość kroku

wzrosła w obu kończynach dolnych, podobnie jak długość cyklu chodu. Regularny trening

NW przyczynił się również istotnie do zwiększenia szybkości chodu u osób z zespołem

Downa [11,12].

Konkludując regularny trening NW ma korzystny wpływ w zakresie rehabilitacji i

reedukacji chodu u osób z ZD, dlatego zaleca się włączenie treningu NW do codziennej

aktywności. Nordic Walking powinien być oferowany np. przez WTZ czy ŚDS.

Wnioski z przeprowadzonych badań: regularna aktywność fizyczna, jaką jest trening

Nordic Walking, ma pozytywny wpływ na równowagę osób z zespołem Downa. Zmiany te

były większe u osób uczestniczących w treningu Nordic Walking niż w zwykłym treningu

fizycznym. Obie badane grupy wykazały poprawę w porównaniu z grupą kontrolną [01].

Nordic walking w warsztatach terapii zajęciowej lub ośrodkach pomocy społecznej

stanowi fantastyczną formą zagospodarowania czasu wolnego oraz integracji ze

środowiskiem. Zajęcia z Uczestnikami WTZ wymagają dużo cierpliwości zaangażowania. Muszą być dostosowane do możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Poza nauką systematyczności, poprawą nastoju, integracją w grupie, ważnym jest

zaangażowanie uczestników WTZ, którzy po treningach mają poczucie sprawstwa oraz

wysokie poczucie własnej wartości [14]. Pozostaje tylko propagować nordic walking, aby

jak najwięcej terapeutów zajęciowych dowiedziało się o tej aktywności i włączyło ja na

stałe do grafiku zajęć w swoich placówkach.

trening cardio, trening koordynacyjny i trening siłowy.

Trening cardio powoduje poprawę układu krążenia, trening koordynacyjny ma na

celu wzmocnienie zdolności sensomotorycznych.

Trening siłowy, który jest coraz ważniejszy w wieku dojrzałym, powoduje

wzmocnienie struktur mięśniowych i więzadłowych. W tym przypadku chcemy

przyjrzeć się bliżej efektom i prawidłowej realizacji treningu siłowego [2].

Dla użytkowników wózków inwalidzkich - Gymstick

Organizm ludzki reaguje na stresy i obciążenia poprzez adaptację. Może to być

rozluźnienie muskulatury w sensie negatywnym, i wzmocnienie muskulatury w

pozytywnym znaczeniu. Przy rozsądnym obciążeniu mięśnie, więzadła, ścięgna lub

chrząstki reagują wzrostem i wzmacniają ciało, a człowiek staje się bardziej sprawny.

Ważne by przygotować odpowiedni indywidualny program treningowy, który chroni

przed nadwyrężeniami lub kontuzjami. Tylko przy niewłaściwym obciążeniu lub

przeciążeniu należy spodziewać się kontuzji.

W treningu wyróżnia się trzy obszary:

Efekty treningu z ciężarami:

- ożywienie muskulatury,

- łatwiejsze przesiadanie się z wózka inwalidzkiego do samochodu, na łóżko, na krzesła

lub ławki,

- lepsza stabilizacja stawów dzięki dobrze wytrenowanej muskulaturze,

- rozładowanie napięć poprzez konsekwentny i dostosowany trening,

- wzrost gęstości kostnej jako profilaktyka osteoporozy,

- pozytywny wpływ ruchu na warstwy chrzęstne.

Gymstick to urządzenie treningowe, które doskonale nadaje się do dopasowanego

treningu i wspiera wszystkie pozytywne efekty treningu siłowego. Dzięki Gymstick trening

z ciężarami jest bardzo dobrze mierzalny. Dzięki temu można przeprowadzić

indywidualny trening w pełni dostosowany do osobistych celów. Gymstic można

połączyć z Nordic Walking. W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim

gymstic lub guma przymocowana tymczasowo do kijków nordic walking może posłużyć

jako lekki wielostronnego zastosowania przybór treningowy lub terapeutyczny

przeznaczony dla osób w każdej grupie wiekowej. Więcej o tej metodzie można

przeczytać w publikacji z zbadań: European sports network for rehabilitation of

persons with disabilities, str 28, link do publikacji i badań tutaj.


Wywiad nt. nordic walking z osobami niewidomymi i niedowidzącymi  link: https://www.happinessmanager.online/2022/02/od-ogou-do-szczegou-czyli-nordic.html


Jak zorganizować zajęcia nordic walking?

Zbieramy grupę chętnych, znajdujemy instruktora nordic walking, który ma

doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób z niepełnosprawnościami lub jest otwarty

na wiedzę w tym zakresie, wypożyczamy kijki lub znajdujemy instruktora który takie kije

posiada, ustalamy dzień i gotowe. W teorii wszystko jest łatwe, przejdźmy do praktyki.

Załóżmy że mamy grupę chętnych, potrzeba instruktora, który nauczy nas prawidłowej

techniki marszu: w Krakowie działa kilka organizacji i klubów Nordic Walking, wystarczy

poszukać w Internecie, ale grupą godną polecenia, którą prowadzi certyfikowana

instruktorka nordic walking jednocześnie asystentka turystyczna osób z

niepełnosprawnościami jest grupa "OWCA" (tel. 796848562). Poza Krakowem warto

sprawdzić strony PTTK, Stowarzyszeń nordic walking i domów kultury - często mają

nordic w swojej ofercie zajęć dla seniorów. W Katowicach działa grupa przy klubie

sportowym SMP Chorzów - Stowarzyszenie w Labiryncie.

Mam grupę, mam instruktora co dalej? w zasadzie dalsze kwestie organizacyjne powinny

spoczywać na instruktorze nordic walking, ale jeśli z jakiś powodów musimy sami zadbać

o sprzęt oto kilka rad jak się do tego zabrać:

Jak wygląda kij do nordic walking? W kijach do nordic walking powinny być przede

wszystkim: rękawiczki, nie paski oraz gładka, drobna rękojeść.

Jak dopasować kijki nordic walking?

Od poprawnego dopasowania kijów do swojej wysokości, postawy oraz indywidualnych

wymagań zależy nie tylko komfort używania sprzętu, ale przede wszystkim poprawność

techniki chodzenia, a więc skuteczność treningów. Na rynku dostępne są zarówno kije o

stałej długości, jak i te regulowane. Ważne, by ustalać długość kijków w obuwiu, w

którym najczęściej będziemy ćwiczyć. Ustalając wysokość kijków możesz się posłużyć

między innymi wzorem. Inna metoda to postawienie kija pionowo przed sobą, który

powinien chwycony na wysokości rękojeści dać nam kąt prosty w łokciu.

Zastosuj formułę 0,66-0,70 × wysokość osoby w centymetrach; ten współczynnik nie jest

zbyt dokładny – to dość ogólnikowy pomiar, który nie uwzględnia indywidualnych cech

każdego użytkownika z osobna.

Stań prosto, oprzyj grot kijka na ziemi i chwyć jego rękojeść; twoje przedramię powinno

stworzyć w stawie łokciowym lekko rozwarty kąt; dla bardziej sprawnych kąt ten może

być nieco bardziej ostry, dla mniej sprawnych osób jeszcze bardziej rozwarty [1].

Akcesoria i ubiór podczas treningów NW

Trzy warstwy odzieży: wewnętrzna, środkowa oraz zewnętrzna (w dolnej części stroju

również) oraz nieprzemakalne buty z grubą trekkingową podeszwą są obowiązkowym

zimowym wyposażeniem. Świetnie sprawdzą się też buty przed kostkę. Bardzo ważną

cechą dla butów, w których będziemy uprawiać NW jest to by przednia część podeszwy

buta była dość elastyczna a pięta sztywniejsza. Zimą warto założyć specjalnego

"talerzyk" na zakończenie kijka, który uniemożliwi mu zapadanie się w śnieg, a tym

samym zapewni większą stabilizację. Chodząc po twardych nawierzchniach (chodnik,

asfalt itd.) warto założyć tzw. buciki na końcówki naszych kijków.

Mając grupę, odpowiednie kije, wyznaczoną trasę i doświadczonego instruktora możemy w

pełni cieszyć się korzyściami płynącymi z uprawniania nordic walking. To co może się

przydać to rękawiczki sportowe, pas biodrowy, pokrowiec na kije itd.


Aby umożliwić urozmaicenie treningu wytrzymałościowego o element siłowy i trening

propriocepcji, skonstruowano nowy rodzaj kijów o nazwie Bungy Pump (BP).

Wyprodukowane przez Szwedów kije zawierają w swojej konstrukcji 20-centymetrowy

element pneumatyczny o sile 4, 6 i 10 kg, w zależności od modelu. Technika marszowa

Bungy Pump jest zbliżona do Nordic Walking. W obu przypadkach ruch lokomocyjny jest

zgodny z poszczególnymi fazami chodu, a ruch w stawach ramiennych odbywa się w

podobnym zakresie jak podczas dynamicznego, swobodnego marszu. Rytmiczny,

naprzemianstronny ruch kończyn oraz element odpychania się kijami od podłoża powoduje

zwiększenie prędkości marszu oraz wymaga odpowiedniej koordynacji od ćwiczącego. Kije

BP w przeciwieństwie do kijów NW nie dają ćwiczącemu stabilnego podporu. Dociśnięte

wbrew stawianemu oporowi uginają się w kontakcie z podłożem [15]. Z tego powodu kije

Bungy Pump nie są polecane dla osób z niepełnosprawnościami.

PODSUMOWANIE

Chód jest elementarnym ruchem człowieka i efektywnym treningiem ruchowym. Jest

całkowicie naturalną oraz bezpieczną rekreacją, którą można uprawiać w dowolnym

miejscu i czasie. Nie wymaga drogiego sprzętu ani specjalnych urządzeń, a jedynie czasu i

chęci. Regularne chodzenie poprawia zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, ponieważ

wzmacnia każdy mięsień w organizmie, jednocześnie nie przeciążając przy tym stawów.

Ponadto, organizm po trzydziestu minutach spaceru zaczyna wydzielać serotoniny, czyli

hormon szczęścia, oraz endorfiny, a tym samym w dużej mierze przyczynia się do dobrego

nastroju. W tym numerze #DOSTĘPNOŚĆ omówiono założenia dotyczące wsparcia i

nauki prawidłowej techniki nordic walking dla osób starszych oraz osób z różnymi

rodzajami niepełnosprawności, w szczególności dla osób niewidomych.

Literatura

[1] Kantaneva M., Prawdziwe oblicze Nordic Walking, Norwegia, 2005

[2] European sports network for rehabilitation of persons with disabilities, link do

publikacji badań:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-

content/29438939-b6bd-4837-ba6d-cbb02197bdef/GNW%20programme.pdf

[3] http://www.razemnaszlaku.eu/?nordic-walking-w-tandemie,127 [dostęp 17.01.2022]

[4] https://marszpozdrowie.pl/poprz_wyd/szkolenie-nordic-walking-dla-niewidomych-i-

slabowidzacych/ [dostęp 17.01.2022]

[5] Kocur P, Deskur-Smielecka E, Wilk M, Dylewicz P,2009,Effects of Nordic walking training

on exercise capacity and fitness in men participating in early, short-term inpatient cardiac

rehabilitation after an acute coronary syndrome - a controlled trial. ClinRehabil.;23(11):995–1004.

[6] Morgulec-Adamowicz N, Marszałek J, Jagustyn P,2011,Nordic walking - a new form of

adapted physical activity (a literature review). Hum Mov.;12(2):124–32.

[7] Sprod LK, Drum SN, Bentz AT, Carter SD, Schneider CM,2005,The effects of walking

poles on shoulder function in breast cancer survivors. Integr Cancer Ther.;4(4):287–93.

[8] „International Journal of Rehabilitation Research”, nr 32 (2) czerwiec 2009, s. 132-138.

[9] Oldak K., Ostrowska B., Nowakowska A., and Giemza C., “Ocena ryzyka upadku u

starszych kobiet aktywnych fizycznie pochodzących z różnych środowisk zamieszkania,”

Gerontologia Polska, vol. 21, no. 3, pp. 75–82, 2013.

[10] https://chodzezkijami.pl/artykuly/naturalna-recepta-na-zdrowie-ruch-lekiem-na-

choroby-cywilizacyjne-a679 [dostęp 21.01.2022]

[11] Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences: EFFECTIVENESS OF

NORDIC WALKING AND PHYSICAL TRAINING IN IMPROVING BALANCE AND BODY

COMPOSITION OF PERSONS WITH DOWN SYNDROME, JKES 82 (28): 11-19, 2018),

[12] Skiba A, Marchewka J, Skiba Am, Podsiadło S, Sulowska i in. "Evaluation of the

Effectiveness of Nordic Walking Training in Improving the Gait of Persons with Down

Syndrome", BioMed Research International, vol. 2019, Article ID 6353292, 11 pages, 2019.

https://doi.org/10.1155/2019/6353292

[13] Marchewka A., Wpływ wybranych czynników na aktywność sportową upośledzonych

umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Medycyna Sportowa. 2004; 20 (1): 21 – 28

[14] https://blog.alberty.org/nordic-walking-i-jego-zalety/ [dostęp 21.01.2022]

[15] https://bodyrelax.pl/bungypump-walking/ [dostęp 21.01.2022]
Komentarze

POPULARNE