Norma ISO 21902:2021 Turystyka dostępna

Turystyka i usługi pokrewne — Turystyka dostępna dla wszystkich — Wymagania i zalecenia

Czy potrafisz sobie wyobrazić miejsce, w którym rodziny i przyjaciele mogą wspólnie spędzać wakacje, tak aby nikt nie został pominięty? Od przyjaznych dla alfabetu Braille'a centrów informacyjnych po infrastrukturę bez barier, dostępna turystyka zwiększa wartość doświadczeń związanych z podróżowaniem, umożliwiając ludziom ze wszystkich środowisk podróżowanie na równych prawach. Ta wizja może się urzeczywistnić dzięki ISO 21902 , która ułatwia czerpanie przyjemności z podróżowania ludziom w każdym wieku io różnych umiejętnościach – czyniąc turystykę dostępną dla każdego.


Norma ISO 21902 określa wymagania i zalecenia dotyczące dostępnej turystyki. Na przykład, aby plaża została uznana za dostępną, musi oferować prysznice, toalety i trasę, z której mogą korzystać wszyscy. Ponadto dostępne ciągi piesze w środowisku naturalnym muszą zapewniać, między innymi, ciągłą, twardą i stabilną powierzchnię oraz sygnalizację, a także muszą zawierać szczegółowe informacje na temat trasy przed jej rozpoczęciem.

Ogólnie rzecz biorąc, w swoich pisemnych komunikatach obiekty turystyczne muszą używać jasnego i prostego języka w logicznej kolejności, w stosownych przypadkach z obrazami i symbolami graficznymi, kontrastującymi kolorami i łatwą do odczytania czcionką. Oczekuje się, że norma stanie się kluczowym narzędziem egzekwowania prawa każdego do korzystania z turystyki i wypoczynku.

ISO uważa, że ​​podróże i turystyka powinny być czymś, z czego każdy może czerpać radość, niezależnie od swoich możliwości fizycznych. Mając to na uwadze, niedawno opublikowana norma ISO 21902 Turystyka i usługi pokrewne – Turystyka dostępna dla wszystkich – Wymagania i zalecenia zawiera  wymagania i wytyczne ułatwiające równy dostęp i czerpanie przyjemności z turystyki przez osoby w każdym wieku i o różnych umiejętnościach. Obejmuje to każdego, kto może napotkać problemy z dostępnością lub mieć określone wymagania dotyczące dostępu, na przykład osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze.

Wszystkie jej standardy bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia wielu z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zrównoważony rozwój będzie nadal priorytetem dla hoteli w 2022 r. i później, a ostatnie badania sugerują, że 76% podróżnych wybrałoby obiekty noclegowe, które stosują zrównoważone praktyki. Z pomocą ISO 21401 obiekty noclegowe mogą poprawić swój wpływ na środowisko, promować wymianę społeczną i przyczyniać się do rozwoju lokalnych społeczności.

Turystyka musi być zrównoważona i sprzyjać włączeniu społecznemu wszystkich ludzi. Dzięki uwzględnieniu dostępności i zasad uniwersalnego uniwersalnego projektowania od samego początku, koszty inwestycji mogą być ograniczone do minimum. Zobowiązując się do równości, firmy turystyczne stają się bardziej zrównoważone, przyciągają nowych klientów i mogą zatrudniać osoby z różnorodnością funkcjonalną, generując możliwości biznesowe i większe zróżnicowanie produktów.

 

Polityka integracyjna umożliwia stworzenie oferty turystycznej dostępnej dla wszystkich. Ponadto, przedsiębiorcy, którzy stosują podejście "projektowanie dla wszystkich", oferują usługi wysokiej jakości, które lepiej pozycjonują ich na rynku. Norma ISO 21902 ustanawia kompleksowy zestaw wytycznych dla kluczowych uczestników łańcucha wartości w turystyce, aby wesprzeć ich wysiłki w zakresie
w udostępnianiu infrastruktury, produktów i usług.

Więcej o normie ISO można przeczytać na stronie Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (ang. skrót 
UNWTO). Norma ISO (wytyczne) to płatne rozwiązanie, około 300 euro. 

 

Komentarze

POPULARNE