Jak europejski akt w sprawie dostępności (EAA) wpłynie na prywatne firmy w Polsce?

European Accessibility Act (EAA) to ustawa mająca na celu zapewnienie równego dostępu niepełnosprawnym Europejczykom poprzez wymaganie dostępności różnych produktów i usług. Przed EAA Unia Europejska była mozaiką różnych zasad dostępności. EAA zmiata to i zastępuje znormalizowanymi wymogami dostępności

Parament europejski flagi

Komisja Europejska (władza wykonawcza UE) powoła „grupę roboczą przedstawicieli organów ds. nadzoru rynku i zgodności usług oraz zainteresowanych stron, w tym organizacji osób niepełnosprawnych”.

Ta grupa jest przeznaczona do komunikacji i wymiany informacji między różnymi grupami. Podobnie jak w przypadku wielu dalekosiężnych ustaw, Komisja Europejska co pięć lat będzie sporządzać raport na temat stanu legislacji. 

Do czego ma zastosowanie EAA?

EAA nie ma zastosowania do każdej usługi i produktu, ale ma zastosowanie do wielu z nich (co nie znaczy że polskie akty prawne nie rozszerza jego zasięgu):

Usługi :

 • e-commerce
 • Bankowości detalicznej
 • Strumieniowe przesyłanie wideo i telewizja
 • Usługi telefoniczne
 • Niektóre elementy usług transportu lotniczego, autobusowego, kolejowego i wodnego, takie jak strony internetowe, usługi mobilne, bilety elektroniczne, informacje
 • E-książki
 • Odbieranie połączeń alarmowych na jednolity europejski numer „112”

Produkty :

 • Komputery i systemy operacyjne
 • Terminale płatnicze i niektóre terminale samoobsługowe, takie jak bankomaty, automaty biletowe i do odprawy, interaktywne samoobsługowe terminale informacyjne (Uwaga: Termin dla nich może być inny niż dla innych produktów. Prawo może „zezwolić terminalom samoobsługowym na działać do końca ich ekonomicznej użyteczności” lub przez 20 lat od zainstalowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 • Smartfony i inny sprzęt umożliwiający dostęp do usług telekomunikacyjnych
 • Sprzęt telewizyjny obejmujący usługi telewizji cyfrowej
 • e-czytniki
 • Niektóre rzeczy nie są wyraźnie uwzględnione w EAA, na przykład materiały bardzo małych firm lub treści online, które nie są obecnie aktualizowane.

Terminy

EAA wymaga, aby wszystkie kraje w UE przyjęły własne „przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy” do 28 czerwca 2022 r., więc każdy kraj już ustanowił własne przepisy. W Polsce to częściowo Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz projekt "ustawy o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze" POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług. 

Przepisy EAA każdego kraju muszą wejść w życie 28 czerwca 2025 r. Jest rok 2023, pożyjemy zobaczymy, chociaż mamy już projekt ustawy o dostępności niektórych usług (...) więc może jest nadzieja? 

ustawa

Jak EAA pomoże Twojej firmie?

 1. Równy dostęp : celem dostępności jest tworzenie użytecznych doświadczeń dla wszystkich. Każdy zasługuje na możliwość uczestniczenia w tak wielu aspektach życia społecznego, jak tylko może, co obejmuje doświadczenia cyfrowe. Dążąc do ułatwień dostępu, Twoja firma może być częścią tworzenia czegoś naprawdę wartościowego.
 2. Ekonomia : W UE żyje ponad 80 milionów osób z niepełnosprawnościami, w Polsce szacuje się że około 4,7 mln (Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku, na wyniki z ostatniego spisu trzeba jeszcze poczekać). Firma, która priorytetowo traktuje dostępność cyfrową, z większym prawdopodobieństwem przyciągnie część tego rynku.
 3. Utrzymanie klientów : Wraz ze starzeniem się społeczeństwa liczba osób niepełnosprawnych w UE będzie nadal rosła. Dzieje się tak, ponieważ starość niesie ze sobą pewne niepełnosprawności, takie jak słaby wzrok, utrata mobilności lub upośledzenie funkcji poznawczych. Pozyskanie nowego klienta kosztuje więcej niż utrzymanie obecnego, więc upewnij się, że Twoi klienci będą mogli korzystać z Twoich produktów w miarę starzenia się. 

Ciekawostki: 

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) utworzyło grupę wzajemnego wsparcia Europejskiego Aktu o Dostępności, aby ułatwić wzajemną wymianę i wsparcie między członkami EDF, ekspertami ds. Dostępności i orędownikami niepełnosprawności, którzy pracują nad transpozycją Europejskiego Aktu o Dostępności. Dzięki tej grupie członkowie mogą wymieniać informacje i pomysły oraz kontaktować się i wspierać się nawzajem w procesie transpozycji. Ponadto EDF opublikowało zestaw narzędzi do transpozycji Europejskiego Aktu o Dostępności , który oferuje rzecznikom niepełnosprawności narzędzia i propozycje, aby naciskać na solidne ustawodawstwo krajowe i odpowiednie wdrożenie zgodne z Europejskim Aktem w sprawie dostępności. Ponadto EDF sporządziło listę z 10 regułami dostępności sieci


Źródła:
 1. https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-dostepnosci-niektorych-produktow-i-uslug2
 2. https://www.tpgi.com/understanding-how-the-european-accessibility-act-will-impact-your-business/
 3. https://www.eud.eu/policy/eu-accessibility-legislation/european-accessibility-act/
 4. https://www.inclusion-europe.eu/european-accessibility-act/
Komentarze

POPULARNE