Polityka prywatności

Prywatność Użytkowników www.turystykadostepna.pl (dalej: strona/y) jest dla mnie bardzo ważna, dlatego zbieram i przetwarzam Wasze dane (dalej: Użytkownik/ów) wyłącznie wtedy i tylko w takim zakresie, jak jest to konieczne oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja – Aneta Bilnicka (dalej: Administrator) w sprawie zbierania i przetwarzania tych danych możesz skontaktować się ze mną telefonicznie – pod numerem telefonu: 796 848 562 lub drogą mailową: Aneta.bilnicka@gmail.com.

W ten sposób możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, czyli wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

 

 1. Celem, dla którego zbieram i przetwarzam Twoje dane, jest:

 

 1. możliwość wysłania newslettera, a także informacji o płatnych i nieodpłatnych usługach i produktach, informacji o nowych wpisach na www.turystykadostepna.pl:

·       dane będą przetwarzane w oparciu o mój uzasadniony interes w celu marketingu produktów i usług oferowanych przeze mnie (art. 6 lit. f RODO),  przez czas nie dłuższy, niż do chwili wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu lub ustania celu marketingowego;

·       podając swój adres e-mail i wyrażając zgodę na przesłanie newslettera – Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji w ramach komunikacji handlowej zgodnie  z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; zgoda ta może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika.

 

 1. umożliwienie mi wykonania obowiązków prawnych i podatkowych:

·       w przypadku skorzystania z odpłatnych usług lub zakupu produktu i podania danych do rozliczenia;

·       dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 6 lat.

 

 1. ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o mój uzasadniony interes – przez okres przedawnienia roszczeń;

 

 1. ewentualnego przetwarzania danych Użytkownika na platformach społecznościowych: w celu administrowania i zarządzania stronami i grupami na platformach społecznościowych (Facebook, grupy dyskusyjne), komunikacji z Użytkownikiem, kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach uzasadnionego interesu:

·       dane będą przetwarzane wyłącznie, gdy Użytkownik polubi stronę, wybierze opcję Obserwuj, dołączy do Grupy lub w inny sposób udostępni swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie (umieszczenie wpisu lub komentarza);

·       dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony lub grupy dyskusyjnej lub do chwili wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub poprzez usunięcie komentarza, wpisu, „odkliknięcie” opcji „Lubię to”, „Obserwuj”;

·       że zasady odnoszące się do strony lub grupy dyskusyjnej ustalam ja, jako Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona lub Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 

Czas przetwarzania danych liczony jest od końca roku, w którym  przetwarzanie danych osobowych zostało zakończone w związku z umową/obowiązkiem prawnym.

 

 1. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu uniemożliwi.

 

 1. Przekazywanie danych Użytkownika innym podmiotom jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy przekazanie jest konieczne do zrealizowania umowy z Użytkownikiem lub realizacji innego celu przetwarzania danych, opisanego powyżej. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.

 

W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane:

·       w zakresie koniecznym do wysyłania newslettera – firmie FreshMail:

FreshMail Sp. z o.o.

Al. 29 Listopada 155, 31-406 Kraków

tel: +48123832624

www: https://freshmail.pl

e-mail: sprzedaz@freshmail.pl

 

·       podmiotowi świadczący usługi hostingowe - firmie ovh:

OVH Sp. z o. o.

ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-306 Wrocław

tel. +48717860700

www: http://ovh.pl

e-mail: pomoc@ovh.pl

 

·       Docs Google / Drive Google / Doodle Google Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

 

 1. Użytkownikowi, zgodnie z RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, przysługuje prawo:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

 

Ponadto:

 

·       jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wysyłając do Administratora prośbę w tym zakresie; od chwili cofnięcia zgody nie Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika.

·      jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Powyższe informacje dotyczą wyłącznie strony www.turystykadostepna.pl oraz grup i portali zarządzanych przeze mnie. W przypadku, gdy na stronie, blogu, grupie pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych - Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony, a Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.

 

 1. Polityka cookies

 

 1. Jako Administrator danych osobowych, stosuję obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach www.turystykadostepna.pl:

·       Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

·       kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Informuję, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Komentarze

POPULARNE